Instalacje wewnętrzne


  • Badania zjawisk i procesów hydraulicznych i jakościowych zachodzących w instalacjach wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania materiału na jakość wody
  • Dobór rozwiązań materiałowych do budowy i modernizacji instalacji wewnętrznych
  • Ocena stanu technicznego istniejących instalacji wewnętrznych na potrzeby ich modernizacji
  • Badania i modelowanie przepływu w instalacjach przeciwpożarowych