WODA


Opinia dotycząca ekologicznej efektywności dalszej realizacji zadania inwestycyjnego „Linia ozonu i węgla aktywnego w Zakładzie Produkcji Wody w Goczałkowicach”. Praca wykonana na zamówienie Zarządu Inwestycji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w 2002r. Autorzy: Roman M., Wąsowski J.

 

Opinia dotycząca rozwiązań techniczno-ekonomicznych przedstawionych w ofertach na modernizację i rozbudowę SUW przy ul. Granicznej w Wołominie”. Praca nr 501H-1113-0066 wykonana na zamówienie  Urzędu Miasta w Wołominie w 2002r. Autor: Wąsowski J.

 

Opinia dotycząca „Programu poprawy jakości wody z Wodociągów Układu Centralnego w W-wie”. Praca nr 501 E-1113-2810-000 wykonana na  zamówienie MPWIK w m st Warszawie S.A. w 1999r. Autor Wąsowski J.

 

Opinia dotycząca rezultatów działań związanych z wprowadzaniem dwutlenku chloru w Zakładzie Wodociągu Centralnego MPWIK W W-wie. Praca nr 501/083/176/1 wykonana na zamówienie MPWIK w m st Warszawie S.A. w 1998r. Autor: Wąsowski J.

 

Opracowanie technologii usuwania amoniaku do poziomu poniżej 0,5 mg/l w trzech ujęciach wody administrowanych przez wydział ochrony środowiska dla dzielnicy Żoliborz, znajdujących się w Warszawie przy  ul. Przasnyskiej róg Elbląskiej , Ul. Gen. Zajączka 7  oraz ul. Hozjusza 2. Projekt (nr 501H-110 – 7186) zrealizowany w 2008r na zamówienie Miasto Stołeczne W-wa Dzielnica Żoliborz, w zespole: Perchuć M (kierownik projektu), Ziólkowska T.

 

Badania jakości wody pod kątem jej stabilności i oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania wody w rurach ocynkowanych. 2016 r., nr 501H-1110 – 71052, Perchuć M. Ziółkowska T.

 

Ocena jakości wody w instalacji centralnego ogrzewania budynku osiedla „Park pod Hańczą” w Suwałkach. 2016 r., nr 501H-1110 – 71053;Perchuć M. Ziółkowska T.

 

Ocena jakości wody zasilającej nawilżacze powietrza w systemie klimatyzacji w biurowcu WARSAW SPIRE. 2016 r., Perchuć M.;

 

Badania technologiczne wody surowej z trzech studni głębinowych na ujęciu w Starych Babicach. Lipiec 2013 r., nr 501h-1110 – 7653, Perchuć M. Ziółkowska T.

 

Badania jakości wody i technologiczne nad ustaleniem technologii uzdatniania wody ze studni głębinowych znajdujących się na terenie SUW II w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej. Maj 2013 r., nr 501h-1110 – 7650, Perchuć M. Ziółkowska T.

 

Analiza pracy stacji uzdatniania wody „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim . 2012 r., nr 501h-1110 – 7611- 000, Perchuć M. Ziółkowska T.

 

Ekspertyza nt. przyczyn występowania w stacji uzdatniania wody w Mrowiskach w gminie Halinów, podwyższonych ilości mikroorganizmów. Lipiec 2010, Nr 501H/1110/7344, Perchuć M., Grabińska-Loniewska A, Pajor E.