LABORATORIA


Stanowiska badawcze oraz stosowana w pomiarach aparatura, pozwalają w sposób wielostronny przygotować przyszłego absolwenta do zadań z dziedziny wodociągów i kanalizacji oraz gwarantują wysoką jakość prowadzonych prac badawczych. Aparatura pomiarowa i wyposażenie komputerowe są systematycznie unowocześniane, co pozwala na przygotowanie studentów do korzystania ze stosowanych aktualnie w praktyce urządzeń oraz metod pomiarowych, a także uwiarygadnia uzyskiwane wyniki badań naukowych.

  • Laboratorium Instalacji sanitarnych

            Grant dydaktyczny IDUB – 2022/2023

            Projekt „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego w Politechnice Warszawskiej (porozumienie nr 1820/119/Z15/2022)

  • Laboratorium uzdatniania wody
  • Laboratorium oczyszczania ścieków
  • Laboratorium badania osadów ściekowych
  • Laboratorium oszczędzania wody i energii w instalacjach wod-kan
  • Pracownia zastosowań techniki komputerowej w wodociągach i kanalizacji