SZKOLENIA


SZKOLENIA

Proponowana  tematyka  szkoleń  – 1 dzień

  1. Niekonwencjonalne procesy usuwania biogenów.
  2. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych – procesy, urządzenia, przepisy prawne.
  3. Reaktory i systemy hybrydowe w oczyszczaniu ścieków komunalnych.
  4. Efektywne zarządzanie eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych – GIS w wodociągach i kanalizacji
photo-1445620466293-d6316372ab59