ŚCIEKI


Ekspertyza dotycząca doboru optymalnego poziomu stężenia tlenu w komorach osadu czynnego w oczyszczalni biologicznej na terenie Zakładu Produkcyjnego w PKN ORLEN S.A. w Płocku. Praca realizowana w roku 2017. Umowa Nr 940/2016 z dnia 9 marca 2017. Autorzy: Żubrowska-Sudoł  M., (kierownik zespołu), Garlicka A., Piechna P., Sytek-Szmeichel K., Umiejewska K., Walczak J.

Operat wodno-prawny na odprowadzenie do Potoku Służewieckiego z terenu Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” ścieków deszczowych i roztopowych. Praca wykonana na zamówienie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Warszawa 2017 r. Autorzy: Chudzicki J., Kwietniewski M., Podedworna J., Wojtkowska M., Tabernacka A., Malesińska A., Miszta-Kruk K., Podedworna-Łuczak M., Ziółkowska T.

Ekspertyza dotycząca odwadniania osadów w oczyszczalni ścieków  „Łyna” w Olsztynie. Praca  wykonana na zamówienie Gminy Olsztyn w 2009r. Autorzy: Podedworna J., Heidrich Z.

Opinia dotycząca wytycznych technicznych rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków „Czajka”. Praca wykonana na zamówienie MPWiK w m st Warszawie S.A. w ramach działalności pracowników Zakładu w Radzie Ekspertów przy MPWiK S..A. w Warszawie w 2004r. Autorzy: Podedworna J., Witkowski A.

Ekspertyza: Badania technologiczne nad procesem koagulacji ścieków  z Zakładu Dinter Polska Sp z o.o. w Kozietułach Nowych, 2013. Autorka:  Umiejewska K.

Ekspertyza:  Badania nad skutecznością dezynfekcji ścieków z oczyszczalni w Siedlcach przy pomocy związków chloru, 2007. Autorka: Umiejewska K.