KONTAKT


Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska, 20

00-653 Warszawa

Kierownik zakładu:

dr  hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł
monika.sudol@pw.edu.pl

tel. (22) 234 54 12; (22) 621 59 95

Sekretariat Wydziału IBHiŚ:

e-mail: sekretariat.wibhis@pw.edu.pl

tel.: (22) 234-7887, (22) 234-7465, (22) 234-7832
fax: (22) 825-2992, (22) 625-4305