KONTAKT


Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska, 20

00-653 Warszawa

Kierownik zakładu:

Prof. dr  hab. inż. Marian Kwietniewski
marian.kwietniewski@is.pw.edu.pl

tel. (22) 234 53 36

Sekretariat Wydziału IBHiŚ:

e-mail: sekretariat@is.pw.edu.pl

tel.: (22) 234-7887, (22) 234-7465, (22) 234-7832
fax: (22) 825-2992, (22) 625-4305

pw_logo_naglowek logo_IS