WITAMY NA STRONIE ZAKŁADU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

W Zakładzie prowadzona jest działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna w zakresie szeroko rozumianej inżynierii i ochrony środowiska.

W ramach naszej działalności prowadzone są  interdyscyplinarne badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, prace studialno-projektowe oraz wykonywane są ekspertyzy, opinie i recenzje obejmujące podstawowe komponenty środowiska i procesy w nim zachodzące, a w szczególności w obszarze utrzymania, eksploatacji i rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę ludności i przemysłu oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów.

Zakład współpracuje z przemysłem, jednostkami administracji państwowej i lokalnej oraz z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą.

xxkbercvkbftfobnhysakhsqpmtufaoxeixsecrjwzhssdzscamejzzhvnov-001 Kierownik zakładu:
Prof. dr  hab. inż. Marian Kwietniewski
marian.kwietniewski@is.pw.edu.pl
tel. (22) 234 53 36pok. 537
pw_logo_naglowek logo_IS