INSTALACJE


Opinia techniczna dotycząca poprawności wykonania projektu wykonawczego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie przygotowania i zastosowania wody szarej w budynku „Atrium South I” Al. Jana Pawła II 19 w Warszawie. Aut. Chudzicki J. Zlec. Enviro-Chemia Polska sp. z o.o. Warszawa, czerwiec 2013.

Opinia techniczna dotycząca poprawności opomiarowania wewnętrznej instalacji wody ciepłej współpracującej z instalacją cyrkulacyjną oraz sposobu rejestrowania zużycia ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Aut. Chudzicki J. Zlec. Okolski Kancelaria Radcowska. Warszawa, październik 2013.

Opinia techniczna dotycząca klasyfikacji działu techniki „odsalanie wody morskiej”  w zakresie branży sanitarnej. Aut. Chudzicki J. Zlec. Cadagua S.A. Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Leszno 14. Warszawa, sierpień 2012.

Opinia techniczna dotycząca poprawności opracowania projektu wykonawczego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie zastosowania wody szarej w budynku Green Corner cz. A i cz. B zlokalizowanego przy ul. Chłodnej 52/54 w Warszawie. Aut. Chudzicki J., Zlec. Marcin Zdulski Project, 00-339 Warszawa, ul. Leszczyńska 1 lok. 67. Warszawa, lipiec 2012.

Opinia techniczna dotycząca poprawności wykonania i działania instalacji kanalizacyjnej w suterenie budynku przy ul. Finlandzkiej 12a w Warszawie. Aut. Chudzicki J. Zlec. Pękalski A, Warszawa, ul. St. Augusta 73/25. Warszawa, czerwiec 2010.

Ekspertyza techniczna dotycząca nieprawidłowości funkcjonowania instalacji kanalizacyjnych i wentylacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach przy ul. Pomnikowej. Zespół aut:. Chudzicki J., Targowski L., Nowak B. PZiTS Oddział Warszawski. Zlec. Urząd Miasta Marki, Warszawa, styczeń 2011.

Ekspertyza dotycząca drgań przewodów tłocznych wychodzących z pompowni OPRS w ul. Koszykową w Zakładzie Wodociągu Centralnego w Warszawie. Zlec. MPWiK w Warszawie, Warszawa styczeń 2012. Aut. Kwietniewski M – kierownik zespołu, Błaszczyk P., Chudzicki J., Malesińska A.

Opinia techniczna dotycząca sprawdzenia prawidłowości przyjętych rozwiązań prawidłowości przyjętych rozwiązań w zakresie bezpiecznego odwodnienia dachu wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej położonej przy ul. Łokietka w Sopocie. Zlec. Budimex Dromex, Warszawa, ul. Stawki 40. Warszawa, lipiec 2009. Zespół aut.: Chudzicki J. – kierownik zespołu, Malesińska A.

Ekspertyza pt.: Współpraca Układu Przesyłowego ścieków i Oczyszczalni Ścieków „Czajka” z układem sieci kanalizacyjnej na terenie m. st. Warszawy.  Zlec. MPWiK w m. st. Warszawie. Warszawa, listopad 2012. Zespół autorski: Kwietniewski M – kierownik Zespołu, Błaszczyk P., Nowakowska-Błaszczyk A., Chudzicki J., Malesińska A., MIszta-Kruk K.

Opinia techniczna dotycząca przyczyn katastrofy budowlanej w 26.06.2016 r. w Pruszkowie, ul. Przejazdowej 22. Praca nr 501H/1110/71025/000(SAP 501230102583) 2016 r. Aut. Malesińska A., Niewitecka K.