PRACE DYPLOMOWE


Terminy Egzaminów Dyplomowych na rok 2022/2023

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Daty Przewodniczący Komisji
prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski; dr inż. Beata Karolinczak
Dyscyplina: TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW
Promotor Dyplomant Temat pracy
doc dr inż. Małgorzata Perchuć Szumski Paweł Badania laboratoryjne oraz projekt projekt przydomowej SUW w Dziekanowie Leśnym.
Praca inżynierska, 2015 r.
Stępień Anna Analiza zaopatrzenia i wykorzystania wody w wybranych obiektach służby zdrowia.
Praca magisterska, 2015 r.
Wilemska Marta Badania technologiczne sorpcji wybranych metali z wód podziemnych na sorbentach GEH i GWA.
Praca magisterska, 2016 r.
Kosiński Robert Analiza jakości wody do spożycia w gminie Siedlce ze źródeł indywidualnych i z gminnej sieci wodociągowej.
Praca magisterska,  2016 r.
Rerak Tomasz Analiza zaopatrzenia w wodę lotniska Chopina w Warszawie. Praca magisterska, 2016 r.
dr hab. inż. Monika Sudoł – Żubrowska, prof. PW Guzowska Anna,
Gogacz Anna
Zdezintegrowany osad nadmierny jako alternatywne źródło węgla organicznego do wspomagania procesu denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji. Praca magisterska, 2016 r.
Dąbrowska Anna,
Rejmer Aleksandra
 Analiza stopnia aktywności osadu poddanego procesowi mechanicznej dezintegracji.
Praca inżynierska, 2015 r.
Buczyńska Katarzyna  Wykorzystanie deamonifikacji do usuwania azotu ze ścieków. Praca magisterska, 2016 r.
Grzywna Sylwia,
Stochowska Joanna, Wasilewski Tomasz
 Analiza efektywności oczyszczania ścieków w reaktorze MBSBBR w warunkach wpracowywania biofilmu.
Praca magisterska, 2012 r.
Kaszuba Agnieszka, Nawrocka Magdalena  Analiza efektywności oczyszczania ścieków w założonym układzie technologicznym MBSBBR z trzykrotnym dawkowaniem ścieków w cyklu. Praca magisterska, 2014 r.
dr inż. Katarzyna Umiejewska Kraszewska Marta ,
Soszyńska Edyta 
 Ocena efektywności oczyszczania ścieków z produkcji z produkcji PTA w Zakładzie Anwil S.A. we Włocławku ze szczególnym uwzględnieniem reaktora beztlenowego. Praca magisterska, 2012 r.
Dylczyńska Lidia Anna  Techniczne i technologiczne rozwiązania oczyszczania ścieków deszczowych. Praca inżynierska, 2016 r.
From Małgorzata  Rodzaje i zasady projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Praca inżynierska, 2016 r.
Martiszek Olga Anna  Analiza systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w gminie Repki, Praca magisterska, 2016 r.
Milik Karolina  Analiza efektywności oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Węgrowie, Praca inżynierska, 2016 r.
Dyscyplina: SIECI I INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE
Promotor Dyplomant Temat pracy
prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski Budna Monika    Wykorzystanie baz danych typu GIS w zarządzaniu rozwojem i eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.  Praca magisterska,  2018 r.
Konarzewski Rafał Paweł  Ograniczenia strat wody w sieciach wodociągowych – metody, urządzenia i ocena strat.
Praca magisterska, 2016 r.
Walczak Barbara Teresa  Analiza i ocena wybranych technologii renowacji przewodów wodociągowych. Praca inżynierska, 2016 r.
Magiera Tomasz  Metody szacowania ilości wód infiltracyjnych w kanalizacji. Praca magisterska, 2018 r.
Konopka-Gmitruk Barbara  Analiza awaryjności i niezawodności sieci kanalizacyjnej na przykładzie miasta i gminy Piaseczno.
Praca magisterska, 2015 r.
dr inż. Jarosław Chudzicki Nowak Cecylia Felicja Aktualne tendencje w oszczędzaniu wody w budynkach. Praca inżynierska, 2016 r.
Puniewska-Śledź Justyna Dualny system instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym – analiza ekonomiczna.
Praca magisterska, 2016 r.
Bednarczyk Aleksandra Daria Projekt instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na terenie nieuzbrojonym. Praca inżynierska, 2015 r.
Filipiuk Anna Zagrożenia jakości wody pochodzące od materiałów stosowanych do budowy sieci wodociągowych.
Praca magisterska, 2015 r.
Mika Anna Analiza techniczno-ekonomiczna powtórnego wykorzystania ścieków szarych w instalacjach dualnych.
Praca inżynierska, 2015 r.
dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk Piotr Żmudziński Analiza innowacyjnych metod i narzędzi stosowanych do eksploatacji sieci wodociągowych. Praca magisterska, 2022 r.
Skałecki Piotr Symulacja pracy sieci kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem warstw georeferencyjnych. Praca magisterska, 2017r.
Łysiak Sylwia Ocena efektywności i funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Józefów.
Praca magisterska, 2016 r.
Świercz Piotr Stworzenie systemu informacji przestrzennej z wykorzystaniem QGIS dla gminy Suchożerby na bazie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki Siedleckie. Praca inżynierska, 2016 r.
Jóźwiak Bartosz Marcin Projekt instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w domu spokojnej starości z wykorzystaniem programu Aquatherm Polska H2O. Praca inżynierska, 2015 r.
dr inż. Maciej Malarski
Dyscyplina: EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
Promotor Dyplomant Temat pracy
dr inż. Beata Karolinczak Marek Masłowski Opłaty za korzystanie ze środowiska jako narzędzie ograniczania emisji lotnych substancji organicznych z wykorzystania farb i rozpuszczalników. Praca magisterska, 2022 r.