PRACE DYPLOMOWE


Terminy Egzaminów Dyplomowych na rok 2022/2023

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Data Przewodniczący Komisji
21.10.2022 piątek dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk, dr inż. Maciej Malarski
21.11.2022 poniedziałek dr inż. Maciej Malarski
20.12.2022 wtorek dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
18.01.2023 środa dr inż. Maciej Malarski
Dyscyplina: TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW
Promotor Dyplomant Temat pracy
doc dr inż. Małgorzata Perchuć Szumski Paweł Badania laboratoryjne oraz projekt projekt przydomowej SUW w Dziekanowie Leśnym.
Praca inżynierska, 2015 r.
Stępień Anna Analiza zaopatrzenia i wykorzystania wody w wybranych obiektach służby zdrowia.
Praca magisterska, 2015 r.
Wilemska Marta Badania technologiczne sorpcji wybranych metali z wód podziemnych na sorbentach GEH i GWA.
Praca magisterska, 2016 r.
Kosiński Robert Analiza jakości wody do spożycia w gminie Siedlce ze źródeł indywidualnych i z gminnej sieci wodociągowej.
Praca magisterska,  2016 r.
Rerak Tomasz Analiza zaopatrzenia w wodę lotniska Chopina w Warszawie. Praca magisterska, 2016 r.
  dr inż.Marek Apolinarski Kuśmierski Kamil,
Sobiech Piotr
Badania procesu usuwania azotanów z wód podziemnych z wykorzystaniem procesów redukcyjnych.
Praca magisterska, 2007 r.
Bieńkowski Mirosław Efektywność i możliwości wdrażania technologii SBR w niedociążonych oczyszczalniach ścieków średniej wielkości o przepływie tłokowym, na przykładzie oczyszczalni ścieków w Emowie. Praca magisterska, 2016 r.
Luberacki Kamil Analiza efektywności pracy podczyszczalni ścieków w Browarze Warka. Praca magisterska, 2015 r.
Sękiewicz Marek Ocena pracy oczyszczalni ścieków we Wrocławiu. Praca magisterska, 2015 r.
Karamara Anna Badania laboratoryjne procesu usuwania azoranów z wody do picia z zastosowaniem metod redukcyjnych.
Praca magisterska,
2015 r.
doc dr inż. Jacek Wąsowski Muszyński Marcin Analiza problematyki powstawania i usuwania pochodnych bromków z wody. Praca magisterska, 2015 r.
Piszkulak Paulina Analiza pracy stacji uzdatniania wody podziemnej w Markach ze szczególnym uwzględnieniem płukania filtrów.Praca magisterska, 2016 r.
Mądraszewski Szymon Występowanie i usuwanie farmaceutyków z wody. Praca inżynierska, 2016 r.
Bielicz Kamila Beata, Bielecki Konrad Roland Analiza gospodarki wodno-ściekowej w gminie Ożarów Mazowiecki. Praca magisterska, 2016r .
Godlewski Marcin  Koncepcja technologiczna stacji uzdatniania wody powierzchniowej o średniej wydajności 75000 m3/d.
Praca inżynierska, 2016 r.
dr hab. inż. Jolanta Podedworna, prof. PW Trześniewski Jakub, Szczygieł Alicja  Wykorzystanie testu OUR do wyznaczenia aktywności mikroorganizmów osadu czynnego podczas rozruchu reaktora ze złożem ruchomym.Praca inżynierska, 2016 r.
Dżumak Zuzanna,
Pawelec Joanna
Badania nad efektywnością usuwania biogenówze ścieków w reaktorze typu SBR w założonych warunkach technologicznych. Praca magisterska, 2015 r.
Kondraciuk Paulina, Iwaniuk Joanna Ocena efektywności oczyszczania ścieków i aktywności wybranych grup bakterii osadu czynnego w reaktorze typu SBR. Praca inżynierska, 2016r.
Nabor Patrycja,  Stelmachowska Joanna Analiza efektywności usuwania biogenów w reaktorze typu SBR. Praca inżynierska, 2016 r.
Augustyniak Paula Aerobic granular sludge – formation mechanisms, Praca magisterska, 2015 r.
prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich Nagel-Walczyk Karolina Efektywność działania oczyszczalni ścieków w Otwocku oraz kierunki jej modernizacji.
Praca inżynierska, 2013r.
Zwolak Damian  Efektywność działania oczyszczalni ścieków w Skarżysku-Kamiennej przed i po modernizacji.
Praca magisterska,  2015 r.
Czyżewski Jacek Artur  Analiza efektywności pracy oczyszczalni ścieków ,,Bieławin” w Chełmie po modernizacji.
Praca inżynierska,  2016 r.
Petliński Adam Jacek Ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków ,,Krym” w Wołominie. Praca inżynierska, 2016 r.
Sawa Magdalena Agata Ocena przebiegu biologicznego oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Bieławin w Chełmie. Praca magisterska, 2016 r.
dr hab. inż. Monika Sudoł – Żubrowska, prof. PW Guzowska Anna,
Gogacz Anna
Zdezintegrowany osad nadmierny jako alternatywne źródło węgla organicznego do wspomagania procesu denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji. Praca magisterska, 2016 r.
Dąbrowska Anna,
Rejmer Aleksandra
 Analiza stopnia aktywności osadu poddanego procesowi mechanicznej dezintegracji.
Praca inżynierska, 2015 r.
Buczyńska Katarzyna  Wykorzystanie deamonifikacji do usuwania azotu ze ścieków. Praca magisterska, 2016 r.
Grzywna Sylwia,
Stochowska Joanna, Wasilewski Tomasz
 Analiza efektywności oczyszczania ścieków w reaktorze MBSBBR w warunkach wpracowywania biofilmu.
Praca magisterska, 2012 r.
Kaszuba Agnieszka, Nawrocka Magdalena  Analiza efektywności oczyszczania ścieków w założonym układzie technologicznym MBSBBR z trzykrotnym dawkowaniem ścieków w cyklu. Praca magisterska, 2014 r.
dr inż. Katarzyna Umiejewska Kraszewska Marta ,
Soszyńska Edyta 
 Ocena efektywności oczyszczania ścieków z produkcji z produkcji PTA w Zakładzie Anwil S.A. we Włocławku ze szczególnym uwzględnieniem reaktora beztlenowego. Praca magisterska, 2012 r.
Dylczyńska Lidia Anna  Techniczne i technologiczne rozwiązania oczyszczania ścieków deszczowych. Praca inżynierska, 2016 r.
From Małgorzata  Rodzaje i zasady projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Praca inżynierska, 2016 r.
Martiszek Olga Anna  Analiza systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w gminie Repki, Praca magisterska, 2016 r.
Milik Karolina  Analiza efektywności oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Wegrowie, Praca inżynierska, 2016 r.
Dyscyplina: SIECI I INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE
Promotor Dyplomant Temat pracy
prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski Budna Monika    Wykorzystanie baz danych typu GIS w zarządzaniu rozwojem i eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.  Praca magisterska,  2018 r.
Konarzewski Rafał Paweł  Ograniczenia strat wody w sieciach wodociągowych – metody, urządzenia i ocena strat.
Praca magisterska, 2016 r.
Walczak Barbara Teresa  Analiza i ocena wybranych technologii renowacji przewodów wodociągowych. Praca inżynierska, 2016 r.
Magiera Tomasz  Metody szacowania ilości wód infiltracyjnych w kanalizacji. Praca magisterska, 2018 r.
Konopka-Gmitruk Barbara  Analiza awaryjności i niezawodności sieci kanalizacyjnej na przykładzie miasta i gminy Piaseczno.
Praca magisterska, 2015 r.
 dr inż. Elżbieta Osuch-Pajdzińska Tymiński Tomasz

Sobecki Marek

 Strategia zaopatrzenia miasta Jaworzna w wodę w perspektywie do 2030 r.  Praca magisterska2005 r.
Gronowski Patryk  Ocena stanu technicznego urządzeń wodociągowych i strategia zaopatrzenia w wodę w perspektywie dla miasta Słupska. Praca inżynierska, 2008 r.
Kozioł Marta Usługi wodociągowe w mieście Sulejówek. Organizacja i koszty. Praca magisterska, 2014 r.
Grzelak Daniel Analiza możliwości zastosowania decentralnego systemu odprowadzania wód opadowych w mieście Ząbki. Praca inżynierska, 2014 r. 
Wszoła Andrzej  Ocena stanu technicznego urządzeń wodociągowych i strategia zaopatrzenia w wodę w perspektywie dla miasta Legionowo. Praca magisterska, 2010 r.
dr inż. Maciej Ways Drewnowski Karol  Analiza efektu samooczyszczania przyłączy kanalizacji sanitarnej działających incydentalnie.
Praca magisterska, 2013 r.
Bogucka Aleksandra  Koncepcja systemu kanalizacji sanitarnej dla gminy Kołbiel. Praca magisterska, 2016 r.
Beresińska Aleksandra  Koncepcja przebudowy kanalizacji deszczowej osiedla Malczew w Radomiu. Praca magisterska, 2016 r.
Paszyńska Joanna  Alternatywa stosowania pomp wyporowych bądź wirowych w kanalizacji ciśnieniowej i jej implikacje.
Praca inżynierska, 2011 r.
Gniewecki Bartłomiej   Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla ul. Okrągłej i Głębockiej w Warszawie. Praca inżynierska,  2015 r.
dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk Kur Przemysław Analiza porównawcza metod doboru pomp i średnic w kanalizacji ciśnieniowej. Praca magisterska, 2016 r.
Łysiak Sylwia Ocena efektywności i funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Józefów.
Praca magisterska, 2016 r.
Świercz Piotr Stworzenie systemu informacji przestrzennej z wykorzystaniem QGIS dla gminy Suchożerby na bazie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki Siedleckie. Praca inżynierska, 2016 r.
Kijo Mateusz Projekt instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej dla budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz zielonym dachem wykonanej dwoma metodami obliczeniowymi. Praca inżynierska, 2016 r.
Jóźwiak Bartosz Marcin Projekt instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w domu spokojnej starości z wykorzystaniem programu Aquatherm Polska H2O. Praca inżynierska, 2015 r.
dr inż. Jarosław Chudzicki Nowak Cecylia Felicja  Aktualne tendencje w oszczędzaniu wody w budynkach. Praca inżynierska, 2016 r.
Puniewska-Śledź Justyna  Dualny system instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym – analiza ekonomiczna.
Praca magisterska, 2016 r.
Bednarczyk Aleksandra Daria  Projekt instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na terenie nieuzbrojonym. Praca inżynierska, 2015 r.
Filipiuk Anna  Zagrożenia jakości wody pochodzące od materiałów stosowanych do budowy sieci wodociągowych.
Praca magisterska, 2015 r.
Mika Anna  Analiza techniczno-ekonomiczna powtórnego wykorzystania ścieków szarych w instalacjach dualnych.
Praca inżynierska, 2015 r.
dr inż. Agnieszka Malesińska Bartnicki Marcin  Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej dla domku jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem wód opadowych. Praca inżynierska, 2016 r.
Cichocki Damian Łukasz  Analiza zmian w podejściu do projektowania czynnej ochrony przeciwpożarowej na przestrzeni lat.
Praca magisterska,  2016 r.
Cieniawska Martyna Anna  Rola koordynatora BHP w procesie projektowym i wykonawczym instalacji sanitarnej.
Praca inżynierska, 2016 r.
Kubińska Ewa  Analiza metod dozowania środka pianotwórczego w instalacjach gaśniczych na przykładzie ochrony zbiornika z ropą naftową. Praca magisterska, 2016 r.
Buława Ewelina Magdalena  Zagospodarowanie wód opadowych z zastosowaniem podciśnieniowego odwodnienia dachów na przykładzie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Praca magisterska, 2015 r.
Dyscyplina: EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
Promotor Dyplomant Temat pracy
dr inż. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz Stachula Marcin Analiza kosztów świadczenia usług wodociągowych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Praca magisterska, 2010 r.
Walenda Małgorzata Weryfikacja systemu zarządzania środowiskowego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka

z o.o. w Siedlcach. Praca magisterska, 2012 r.

Stężyński Maciej Projekt regulaminu zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Praca inżynierska, 2013r.
Reńda Jarosław Koncepcja taryfy za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka. Praca inżynierska, 2016 r.
Rybicki Jakub Piotr Analiza prowadzenia usług wodociągowych w gminie Nadarzyn. Praca inżynierska, 2016 r.