PRZEDMIOTY


PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKŁADZIE – w przygotowaniu

STUDIA INŻYNIERSKIE – I st.

 KOD PRZEDMIOT Prowadzący w roku 2022/2023 www
1110-ISISW-ISP-5307 Wodociągi dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni
1110-ISIW-ISP-6311 Kanalizacje dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
Technologia uzdatniania wody
Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł

dr inż. Justyna Walczak

dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni

mgr. inż. Agnieszka Bisak

Urządzenia do oczyszczania wody dr inż. Justyna Walczak

mgr inż. Karolina Szałkowska

mgr inż. Aleksandra Bodanowicz

Urządzenia do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów
1110-ISIW-ISP-7403 Eksploatacja systemów wod-kan dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni

dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni

1110-ISWI-ISP-7413 Systemy informacji geograficznej w wodociągach i kanalizacji prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni

 STUDIA INŻYNIERSKIE – II st.