STAŻE


STAŻE, STYPENDIA EUROPEJSKIE 

Prof. Anatolij D. Hurinovich – pracownik naukowo-dydaktyczny Narodnowo Techniczeskowo Universiteta w Mińsku (Białoruś) – odbywa trzymiesięczny staż w Zakładzie wg programu europejskiego ERASMUS-MUNDUS w ramach projektu EWENT (East – West European Network on higher Technical education) koordynowanym przez Politechnikę Warszawską. X-XII 2012 r.

Ekaterina Sycheva – pracownik naukowo-dydaktyczny Narodnowo  Techniczeskowo Universiteta w Mińsku (Białoruś) – odbywa trzyletnie studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska pod opieką prof. M. Kwietniewskiego wg programu europejskiego ERASMUS-MUNDUS w ramach projektu EWENT (East – West European Network on higher Technical education) koordynowanym przez Politechnikę Warszawską. 2012-2015 r.

Marina Rubio – dyplomantka Uniwersytetu Technicznego w Barcelonie przygotowuje pracę dyplomową magisterską nt. Local Management of Rainwater for Example Housing Estate Selected pod opieką prof. M. Kwietniewskiego ramach programu SOKRATES-ERASMUS, X 2012 – II 2013 r.

Ivan Vescovi – dyplomant University of Peruggia we Włoszech przygotował pracę dyplomową magisterską nt. Reliability assessment of chosen Water Supply System based on Operational & Maintenance Data pod opieką prof. M. Kwietniewskiego i dr inż. K. Miszta-Kruk w ramach programu SOKRATES-ERASMUS, II 2012 – VII 2012 r.