PROJEKTY


PRZYKŁADOWE PROJEKTY BADAWCZE 

 • Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX – nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków”.  Projekt badawczy OPUS 14 finansowany ze środków NCN realizowany w latach 2018 – 2021 w ramach konsorcjum: Politechnika Gdańska (lider konsorcjum), Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Nr projektu NCN: UMO-2017/27/B/NZ9/01039. Zespół badawczy z ZZWiOŚ PW: Żubrowska-Sudoł M. (kierownik zespołu), Sytek-Szmeichel K., Walczak J., Zając O.  więcej o Projekcie

 

 • Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji – „DEZMETAN”.  Projekt badawczy B+R finansowany ze środków NCBiR realizowany w latach 2018 – 2020 w ramach konsorcjum: Politechnika Gdańska (lider konsorcjum), Politechnika Warszawska, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, BIOPOLINEX Sp. z o.o. Nr projektu NCBiR: POIR.04.01.02-00-0022/17-00. Zespół badawczy z ZZWiOŚ PW: Żubrowska-Sudoł M. (kierownik zespołu), Garlicka A.Sytek-Szmeichel K., Umiejewska K.Walczak J. więcej o Projekcie DEZMETAN

 

 • BLUE GAS – Gospodarowanie wodą na potrzeby zabiegów szczelinowania i wydobycia węglowodorów z uwzględnieniem źródła wody na potrzeby procesu szczelinowania. Ocena niezawodności dostawy wody na potrzeby szczelinowania hydraulicznego”.  Projekt realizowany w latach  2014 – 2016 w zespole: Kwietniewski M. (kierownik projektu), Miszta-Kruk K.

 

 • Wodnik – Innowacyjny system do wykrywania wycieków oraz optymalnego sterowania w sieciach wodociągowych, oparty na zdalnie przesyłanych danych pomiarowych”. Projekt Badawczy Rozwojowy realizowany w latach  2013 – 2015 w ramach konsorcjum: Adaptronica Sp z o o (lider konsorcjum, Kołakowski P.– kierownik projektu, Orłowska A., Kokot M. ) – Politechnika Warszawska WIS (Kwietniewski M., Chudzicki J., Miszta-Kruk K.) – Telium (Klimowski J.).

 

 • Opracowanie technologii wytwarzania kompaktowych ogrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła. Projekt GEKON. Nr projektu NCBiR: GEKON1/O2/213728/39/2015. Nr projektu PW: 513/00433/1110/70.02001. Zespół autorów z PW (partner konsorcjum): Hendiger J. – kierownik zespołu, Ziętek P., Chudzicki J.

 

 • Opracowanie kompleksowej metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców. Projekt Badawczy Rozwojowy N R 4 0006 10 (Decyzja nr 1056/R/TO2/2010/10) aktualnie realizowany (2010 – 2013) w ramach współpracy: Politechnika Rzeszowska – lider konsorcjum, Rak J. (kierownik projektu), Boryczko K., Pietrucha K., Studziński A., Tchórzewska-Cieślak B.; Politechnika Krakowska – Bajer J., Iwanejko R.; Politechnika Lubelska – Kowalski D., Politechnika Śląska – Zimoch I., Politechnika Warszawska – Kwietniewski M., Miszta-Kruk K.

 

 • Koncepcja dostosowania dwóch wybranych budynków do standardu niemal zeroenergetycznego.  Projekt KODnZEB. Program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii promowanie odnawialnych źródeł energii”. Fundusz Współpracy Dwustronnej EOG 2009-2014. Współpraca Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii NTNU. Zespół autorów: Wiszniewski A. – kierownik projektu, Sowa J. – kierownik naukowy projektu, Bartkiewicz P., Chudzicki J., Kędzierski P., Komerska A., Kwiatkowski J., Mijakowski M., Mirosz L., Narowski P., Pracki P., Rucińska J., Dagny-Ryńska E., Strzeszewski M., Trząski A.

 

 • Analiza możliwości wykorzystania reaktora typu MBSBBR do usuwania biogenów ze ścieków z dominującym udziałem procesu denitryfikacji defosfatacyjnej. Projekt Badawczy Własny (NCN) nr N N523 737340 realizowany w latach 2011-2013 w zespole: Podedworna J. (kierownik projektu), Żubrowska-Sudoł M., Surmacz-Górska J. (Politechnika Śląska), Raszka A. (Politechnika Śląska), Marciocha D. (Politechnika Śląska).

 

 • Dezintegracja osadów ściekowych jako metoda pozwalajaca na uzyskanie alternatywnego źródła węgla organicznego dla procesów biologicznego usuwania ze ścieków związków biogennych.  Projekt Badawczy Własny (NCN) nr N N523736840, realizowany w latach 2011-2012 w zespole: Żubrowska-Sudoł M. (kierownik projektu), Krawczyk P. (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW).

 

 • Metodologia zarządzania jakością i ciśnieniem wody w sieciach wodociągowych. Projekt Badawczy Własny nr. 4942/B/T02/2008/34 realizowany w latach 2008-2011 w zespole Kwietniewski M.(kierownik projektu), Chudzicki J, Kowalski D.(Politechnika Lubelska), Kowalska B. (Politechnika Lubelska), Miszta-Kruk K., Wąsowski J. Zakończony w 2011r.

 

 • Technologia dezintegracji osadów ściekowych z wykorzystaniem mechanicznych wytwornic kawitacji w warunkach polskich oczyszczalni ścieków. Projekt realizowany w ramach programu Inicjatywy Technologicznej (NCBiR) nr 12966 w Uczelnianym Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska PW w latach 2008-2010 w zespole Heidrich Z. (kierownik projektu), Podedworna J., Żubrowska-Sudoł M., Szczygieł J. (Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska PW), Krawczyk P. (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW). Zakończony w 2011 r.

 

 • Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i komunalnej. Projekt zamawiany nr 512F 111 00027, PBZ-MEN-5/2/2006, Temat 1/2 „Szczegółowa identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej”. Realizowany w latach 2007-2010 w zespole: Kulig A. (kierownik projektu– Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska – WIS PW) , Lelicińska –Serafin K. (Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska – WIS PW), Podedworna J., Sinicyn G. (Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska – WIS PW), Heidrich Z., Czyżkowski B. (Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska – WIS PW). Zakończony w 2010 r.

 

 • Badania nad usuwaniem biogenów ze ścieków w procesie denitryfikacji defosfatacyjnej. Projekt Badawczy Własny nr N 207 018 3/1002 realizowany w latach 2006-2009 w zespole: Podedworna J. (kierownik projektu), Żubrowska-Sudoł M., Cyganecka A., Łebkowska M. (Zakład Biologii Środowiska WIŚ – PW) ,  Muszyński A. (Zakład Biologii Środowiska WIŚ – PW) , Zborowska E. (Zakład Biologii Środowiska WIŚ – PW). Zakończony w 2009 r.

 

 • Badania nad skutecznością dezynfekcji ścieków z oczyszczalni w Siedlcach przy pomocy związków chloru. Projekt (501-H-1113-0391) realizowany w 2007r  na zamówienie  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w Siedlcach w ramach programu Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych  w zespole: Umiejewska K. (kierownik projektu), dr. hab. E. Karwowska , dr E. Zborowska.

 

 • Water use in Poland – Report for Global Water Partnership CEE Regional Water Partnership (GWP CEE RWP) based on agreement between Japan Water Partnership and GWP CEE RWP. Praca wykonana w 2006r. na zamówienie międzynarodowej organizacji Global Water Partnership w zespole: Chudzicki J. , Kwietniewski M. (Team leader), Miszta-Kruk K.

 

 • Framework Scope of Feasibility Study for the Warsaw water supply improvement project. Projekt w programie PHARE wykonany w ramach współpracy COWI (Dania) i PROKOM (Polska) na rzecz MPWiK w Warszawie, 2002 – 2003 w zespole: Roman. M. (kierownik projektu), Kłoss-Trębaczkiewicz H., Osuch-Pajdzińska E., Wąsowski J.

 

 • Ocena genotoksyczności wody w strefie zasilania Zakładu Wodociagu Praskiego w świetle zastosowania nowego dezynfektanta – dwutlenku chloru. Projekt (nr 501/083/248/1) realizowany w 1999r na zamówienie MPWiK w Warszawie w zespole:  Wąsowski J. (kierownik projektu), Łebkowska M. ., Załęska-Radziwiłł M., Rutkowska-Narożniak A., Paradowska M., Wojewódka D., Muszyński A., Ziółkowska T., Pałasz A.

 

 • Nadzór naukowy nad zastosowaniem dwutlenku chloru w procesie uzdatniania wody na Wodociągu Centralnym w Warszawie. Projekt (nr 501/083/073/1) realizowany w 1998 r. na zamówienie MPWiK w Warszawie przez Wąsowskiego J.

 

 • Badania nad zapotrzebowaniem na dwutlenek chloru wody uzdatnianej na Wodociągu Praskim w Warszawie. Projekt realizowany w 1996 r. na zamówienie MPWiK w Warszawie w zespole:  Wąsowski J. (kierownik projektu), Ziółkowska T., Kwapisz W., Pałasz A., Szyłak-Szydłowska D.

 

 • Badania testowe prototypowej stacji typu NFK-5 służącej do uzdatniania wody powierzchniowej metodą ultrafiltracji. Projekt realizowany w 1996 r. na zamówienie ATI AQUA TECHNOLOGY z Radomia w zespole: Wąsowski J. (kierownik projektu), Ziółkowska T., Słomczyński T.