KONFERENCJE


„Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja” 

Konferencja cykliczna organizowana co 2 lata
Miejsce: Dębe k/Warszawy
Termin: 2019 rok

Organizatorzy:

  • Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
  • Przy współpracy wydawnictwa Seidel-Przywecki
debe1

„Innowacyjność w wodociągach i kanalizacji”

Konferencja cykliczna organizowana co 2 lata pod innym hasłem
Miejsce: MPWIK w m st Warszawie SA
Termin: 22-23 marca 2018 roku

Organizatorzy:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m st Warszawie SA
  • Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
  • Czasopismo Techniczne „Instal”
bezp

„GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami dystrybucji wody i kanalizacji” 

Konferencja cykliczna organizowana co 2 lata
Miejsce: Warszawa ul. Czackiego 3/5, Dom Technika NOT
Termin: 28 kwietnia 2017 roku

Organizatorzy:

  • PZiTS Zarząd Główny
  • Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
gis

„MIŚ – Młodzi dla Inżynierii Środowiska” 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
Miejsce: Politechnika Warszawska
Termin: 17-18 maja 2018 roku

Organizatorzy:

  • Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
  • Czasopismo naukowo-techniczne „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”

Szczegóły:    http://mis.is.pw.edu.pl

mis