AKTUALNOŚCI


Trwają przygotowania do kolejnej IV już Konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Innowacyjność w wodociągach i kanalizacji”

Miejsce: MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

Data: 22-23 marca 2018 r. – „Dni Wody”

Organizatorzy:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
  • Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieów
  • Czasopismo Techniczne „Instal”

więcej szczegółów

konf_m

 

Zapraszamy wszystkich młodych (do 35 roku życia) doktorantów, studentów, naukowców oraz pracowników przedsiębiorstw związanych z branżą inżynierii środowiska do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji „Młodzi dla Inżynierii Środowiska – MIŚ”, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2018 r. na Politechnice Warszawskiej

logo_MIS 5  www.mis.is.pw.edu.pl 3 Zarejestruj się !
1  /konferencjamis/ 2 mis.konferencja@gmail.com
23916561_1468016103246339_3832012122016172892_o

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej jako członek konsorcjum otrzymał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie na realizację projektu nt. „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (Dezmetan) w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIR.04.01.02-00-0022/17-00; Poddziałanie: Regionalne agendy naukowo-badawcze).

  
więcej informacji o projekcie 


Wyróżnienia na IX Międzynarodowej wystawie wynalazków
zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów w Politechnice Warszawskiej w 2016 roku.

  1. Platynowy Medal za wynalazek pt. Metoda wyznaczania lokalizacji punktów monitoringu jakości wody w sieci wodociągowej
  2. Złoty Medal za wynalazek pt. Metoda wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru przepływu wody w sieci wodociągowej
  3. Brązowy Medal za wynalazek pt. Metoda wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody w sieci wodociągowej

Autorzy wynalazków:  Czajka S., Duklewski W., Dziak S., Kowalska B., Kowalski D., Kwietniewski M., Mierzwa A.

1 3 2