AKTUALNOŚCI


Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej
serdecznie zaprasza do udziału w
Międzynarodowej Konferencji
2nd International Conference on Pollution Prevention and Clean Technologies
1-2 grudnia 2022 r. 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. 

Celem konferencji jest zaprezentowanie i wymiana doświadczeń dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych, związanych z zapobieganiem zanieczyszczeniom i stosowaniem niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii, wpisujących się w paradygmat zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym. 

 Zapraszamy na stronę konferencji
https://icppct.com/ 

Konf_1