WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM


WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków współpracuje z przemysłem wykonując ekspertyzy, opinie techniczne i projekty w szerokim zakresie zagadnień związanych z inżynierią środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi zrealizowanymi przez naszych specjalistów projektami w kolejnych zakładkach:

WODA ŚCIEKI SIECI INSTALACJE

Nasi kluczowi partnerzy :

  • MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
  • Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
  • EUREAU – European Federation of National Associations of Water and Wastewater Services
  • Wodociągi Puławskie
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach