WITAMY NA STRONIE ZAKŁADU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

W Zakładzie prowadzona jest działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna w zakresie szeroko rozumianej inżynierii i ochrony środowiska.

W ramach naszej działalności prowadzone są  interdyscyplinarne badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, prace studialno-projektowe oraz wykonywane są ekspertyzy, opinie i recenzje obejmujące podstawowe komponenty środowiska i procesy w nim zachodzące, a w szczególności w obszarze utrzymania, eksploatacji i rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę ludności i przemysłu oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków i osadów.

Zakład współpracuje z przemysłem, jednostkami administracji państwowej i lokalnej oraz z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą.

Kierownik zakładu:
dr  hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł
monika.sudol@pw.edu.pl
tel. (22) 234 54 12; (22) 621 59 95
pok. 514