Uzdatnianie wody


  • Badania i wdrożenia związane z modernizacją i rozbudową istniejących stacji uzdatniania wody
  • Badania i wdrożenia nowych wysoko- zaawansowanych technologii uzdatniania wody
  • Badania jakości wody ze źródeł powierzchniowych i podziemnych
  • Opracowywanie, na podstawie badań procesów jednostkowych, optymalnych w aspekcie technologicznym, technicznym i ekonomicznym koncepcji stacji uzdatniania wody
  • Nadzór i prowadzenie rozruchów technologicznych stacji uzdatniania wody
  • Wykonanie ekspertyz i opinii na temat prawidłowości funkcjonowania stacji uzdatniania wody jak również poszczególnych procesów jednostkowych wchodzących w skład układu technologicznego stacji
  • Doradztwo techniczne dla biur projektów, przedsiębiorstw komunalnych, zakładów przemysłowych i jednostek administracji państwowej w zakresie jakości i sposobów uzdatniania wody