Systemy dystrybucji wody i systemy kanalizacji


  • Modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz analizy hydrauliczne tych sieci z wykorzystaniem modeli symulacyjnych
  • Planowanie i wdrażanie monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Rozwój i aplikacja GIS do zarządzania i wspomagania eksploatacji układów sieciowych
  • Badania i ocena awaryjności oraz niezawodności, ryzyka i bezpieczeństwa systemów wodociągowych i kanalizacyjnych z wykorzystaniem GIS
  • Zarządzanie ciśnieniem i jakością wody w sieciach wodociągowych
  • Badania wzajemnego oddziaływania materiału przewodów i przepływającej nimi wody
  • Ocena stanu technicznego istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich elementów na potrzeby modernizacji i rozwoju
  • Dobór rozwiązań materiałowych do budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Projektowanie i ocena ekonomicznej efektywności stosowania niekonwencjonalnych systemów kanalizacyjnych (kanalizacja podciśnieniowa i ciśnieniowa)
  • Badania i oceny funkcjonalności i hydraulicznej efektywności istniejących systemów kanalizacji deszczowej oraz alternatywne sposoby zagospodarowania wód opadowych