Oczyszczanie ścieków


 • Badania i ocena nowych technologii i procesów biologicznego oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem usuwania miogenów
 • Dobór technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych
 • Badania i ocena procesów beztlenowego oczyszczania ścieków przemysłowych
 • Badania i ocena procesu dezintegracji osadów ściekowych jako metody uzyskiwania związków organicznych do wspomagania usuwania biogenów ze ścieków
 • Badania i ocena wpływu dezintegracji osadów ściekowych na procesy ich stabilizacji i odwadniania
 • Badania i ocena procesów beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych
 • Koncepcje i projektowanie nowych oczyszczalni ścieków (technologia +urządzenia)
 • Koncepcje modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków (technologia +urządzenia)
 • Ekspertyzy i oceny technologiczne efektywności działania oczyszczalni ścieków
 • Nadzór nad rozruchem oczyszczalni ścieków
 • Ekspertyzy i oceny technologiczne efektywności działania oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami do przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych
 • Oceny wpływu ścieków oczyszczonych na odbiornik